Facebook - Vinařství R&P Stávkovi
  /  Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů za účelem odpovědi prostřednictvím rezervačního formuláře

 1. Penzion Ve Vinohradě, zastoupený Pavlem Stávkem, bytem Němčičky 317, Němčičky, PSČ 691 07, IČ 48454869, zpracovává v rámci kontaktního formuláře ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 679/2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), vaše následující osobní údaje:
  • Jméno a příjmení;
  • Adresu bydliště;
  • Emailovou adresu;
  • Telefon;
  • Termín;
  • Počet pokojů;
  • Počet osob;
  • Zpráva

v souladu s platnými právními předpisy, a to za účelem zaslání odpovědi na Vámi položený dotaz. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 6 měsíců od zaslání zprávy v kontaktním formuláři, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování komunikace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

 1. Jméno, příjmení, telefon a e-mailová adresa budou zpracovány za účelem umožnění komunikace mezi vámi a penzionem Ve Vinohradě.
 2. Zpracování osobních údajů je prováděno penzionem Ve Vinohradě, tedy správcem osobních údajů.
 3. Podle Nařízení máte právo:
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – výmaz provedeme, pokud tento výmaz není v rozporu s ustanoveními tohoto článku a oprávněnými zájmy našeho penzionu,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.